รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ JUSMAG THAI เพื่อแนะนำตัว LtCol.Bill Grube Baseel ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการร่วม ประจำ JUSMAG THAI ท่านใหม่

Release Date : 21-06-2021 19:04:55
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ JUSMAG THAI เพื่อแนะนำตัว LtCol.Bill Grube Baseel ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการร่วม ประจำ JUSMAG THAI ท่านใหม่

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ พลเรือตรี บัณฑิต สุนทรธนวัจน์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ JUSMAG THAI เพื่อแนะนำตัว LtCol.Bill Grube Baseel ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการร่วม ประจำ JUSMAG THAI ท่านใหม่ และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือและการสนับสนุนในด้านการปฏิบัติการส่งกำลังบำรุง การฝึกและการศึกษาในอนาคต ณ ห้องชลยุทธโยธิน กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ JUSMAG THAI เพื่อแนะนำตัว LtCol.Bill Grube Baseel ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการร่วม ประจำ JUSMAG THAI ท่านใหม่
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง