รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับมอบรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก ๔x๔ อเนกประสงค์ แบบ D และแบบ E

Release Date : 16-06-2021 18:41:07
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับมอบรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก ๔x๔ อเนกประสงค์ แบบ D และแบบ E

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ พลเรือตรี สรไกร สิริกรรณะ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับมอบรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก ๔x๔ อเนกประสงค์ แบบ D และแบบ E อย่างละ ๑ คัน จากบริษัท เอส.เอส.เอส.ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จำกัดซึ่งการรับมอบครั้งนี้จะนำทดลองใช้ในการฝึกหลักสูตรต่าง ๆ ตามห้วงระยะเวลาการฝึกของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นเวลา ๙๐ วัน

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับมอบรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก ๔x๔ อเนกประสงค์ แบบ D และแบบ E
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง