ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในกิจกรรม "นาวิกโยธิน ปันน้ำใจ ร่วมสู้ภัย COVID - 19" มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค - บริโภค

Release Date : 12-05-2021 15:09:17
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในกิจกรรม "นาวิกโยธิน ปันน้ำใจ ร่วมสู้ภัย COVID - 19" มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค - บริโภค

พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในกิจกรรม "นาวิกโยธิน ปันน้ำใจ ร่วมสู้ภัย COVID - 19" มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค - บริโภค ให้กับกำลังพลและครอบครัวของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน ๓,๖๖๑ ครอบครัว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ณ ห้องโถงหน้าห้องผู้บัญชาการนาวิกโยธิน กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค.๖๔

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในกิจกรรม "นาวิกโยธิน ปันน้ำใจ ร่วมสู้ภัย COVID - 19" มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค - บริโภค
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง