ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิตและเจ้าหน้าที่จากภาคบริการโลหิตที่ ๓

Release Date : 30-04-2021 09:39:42
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิตและเจ้าหน้าที่จากภาคบริการโลหิตที่ ๓

กองทัพเรือจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๖๖ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๘ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔
หน่วยบัญชาการนาวิกโธินได้รับมอบหมายจากกองทัพเรือจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯในพื้นที่อำเภอสัตหีบ รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างๆ ที่ขาดแคลนโลหิต เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้ทวีความรุนแรงและขยายเป็นวงกว้าง การนี้ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิตและเจ้าหน้าที่จากภาคบริการโลหิตที่ ๓ ณ อาคารเรียนหมายเลข ๘ (มะรีน ฮอลล์) ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผลการปฏิบัติ มีผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ พลทหาร ลูกจ้างและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๕๐ คน ปริมาณโลหิต จำนวน ๗๒,๐๐๐ มิลลิลิตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิตและเจ้าหน้าที่จากภาคบริการโลหิตที่ ๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง