ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรนักเรียนจ่านาวิกโยธิน ชั้นปีที่ ๒ ก่อนการสำเร็จการศึกษา ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

Release Date : 04-04-2021 11:03:41
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรนักเรียนจ่านาวิกโยธิน ชั้นปีที่ ๒ ก่อนการสำเร็จการศึกษา ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรนักเรียนจ่านาวิกโยธิน ชั้นปีที่ ๒ ก่อนการสำเร็จการศึกษา ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๖๒ รูป เพื่อให้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาขัดเกลาจิตใจ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการบรรพชาไปใช้ในชีวิตประจำวัน ณ วัดทรงเมตตาวนาราม ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือตรี สรไกร สิริกรรณะ รอง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมพิธีฯ

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรนักเรียนจ่านาวิกโยธิน ชั้นปีที่ ๒ ก่อนการสำเร็จการศึกษา ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง