ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๗๓

Release Date : 23-03-2021 18:01:05
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๗๓

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๗๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พร้อมกับมอบประกาศนียบัตร เครื่องหมายความสามารถ มอบโล่ ให้แก่ผู้ที่มีความเหมาะสมทางทหารสูงสุด และโล่ผู้มีสมรรถภาพร่างกายยอดเยี่ยม ให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ณ หอประชุมนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๗๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง