ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน บรรยายพิเศษให้แก่ นายทหารนักเรียนหลักสูตรชั้นนายนาวานาวิกโยธิน รุ่นที่ ๓๙

Release Date : 22-03-2021 18:04:36
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน บรรยายพิเศษให้แก่ นายทหารนักเรียนหลักสูตรชั้นนายนาวานาวิกโยธิน รุ่นที่ ๓๙

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน บรรยายพิเศษให้แก่ นายทหารนักเรียนหลักสูตรชั้นนายนาวานาวิกโยธิน รุ่นที่ ๓๙ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไปได้

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน บรรยายพิเศษให้แก่ นายทหารนักเรียนหลักสูตรชั้นนายนาวานาวิกโยธิน รุ่นที่ ๓๙
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง