นักเรียนจ่าพรรคนาวิกโยธิน ชั้นปีที่ ๒ ทำการฝึกภาคสนาม

Release Date : 16-03-2021 21:31:04
นักเรียนจ่าพรรคนาวิกโยธิน ชั้นปีที่ ๒ ทำการฝึกภาคสนาม

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นักเรียนจ่าพรรคนาวิกโยธิน ชั้นปีที่ ๒ ทำการฝึกภาคสนาม ในหัวข้อการฝึกยุทธวิธีรวม (การปฏิบัติภายใต้สภาพพิเศษ) เพื่อให้นักเรียนมีขีดความสามารถในการเป็นผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กได้ ภายในพื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี