รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสวนสนามปิดหลักสูตรทหารใหม่ภาคสาธารณศึกษา ผลัดที่ ๓/๖๓

Release Date : 15-03-2021 19:56:47
รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสวนสนามปิดหลักสูตรทหารใหม่ภาคสาธารณศึกษา ผลัดที่ ๓/๖๓

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ พลเรือโท ธานี แก้วเก้า รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสวนสนามปิดหลักสูตรทหารใหม่ภาคสาธารณศึกษา ผลัดที่ ๓/๖๓ โดยมี พลเรือตรี บัณฑิต สุนทรธนวัจน์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมพิธีฯ ณ ลานอเนกประสงค์หน้า บก.ศฝ.สอ.รฝ. (เกล็ดแก้ว)

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสวนสนามปิดหลักสูตรทหารใหม่ภาคสาธารณศึกษา ผลัดที่ ๓/๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง