นักเรียนส่งทางอากาศ รุ่นที่ ๗๓ ทำการฝึกสถานีฝึกร่มลาก เก็บร่ม และสะบัดร่ม

Release Date : 12-03-2021 13:03:44
นักเรียนส่งทางอากาศ รุ่นที่ ๗๓ ทำการฝึกสถานีฝึกร่มลาก เก็บร่ม และสะบัดร่ม

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นักเรียนส่งทางอากาศ รุ่นที่ ๗๓ ทำการฝึกสถานีฝึกร่มลาก เก็บร่ม และสะบัดร่ม เพื่อให้นักเรียนมีขีดความสามารถในการปฏิบัติเมื่อเจอกับสถานการณ์ต่างๆ ณ สนามหน้า กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี