ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมการเดินสวนสนามพลทหารใหม่ ผลัดที่ ๓/๖๓

Release Date : 05-03-2021 13:17:40
ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมการเดินสวนสนามพลทหารใหม่ ผลัดที่ ๓/๖๓

"ระเบียบวินัย คือหัวใจของทหาร"

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมการเดินสวนสนามพลทหารใหม่ ผลัดที่ ๓/๖๓ เป็นการฝึกซ้อมรวมทั้ง ๒ กองพัน เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบ เข้มแข็ง และพร้อมเพรียงกัน ณ สนามหน้า กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี