รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานเปิดกิจกรรม ๕ ส. (Big cleaning)

Release Date : 10-02-2021 20:47:01
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานเปิดกิจกรรม ๕ ส. (Big cleaning)

“หน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่ เหล่านาวีมีสุข”

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พลเรือตรี สรไกร สิริกรรณะ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานเปิดกิจกรรม ๕ ส. (Big cleaning) ภายในค่ายกรมหลวงชุมพร ตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ลานวทินนา ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานเปิดกิจกรรม ๕ ส. (Big cleaning)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง