ผู้แทน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินรับมอบโล่รางวัลหาดท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว ภาคตะวันออก

Release Date : 10-02-2021 20:26:07
ผู้แทน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินรับมอบโล่รางวัลหาดท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว ภาคตะวันออก

“หาดสวย น้ำใส ไร้ขยะ ภาคตะวันออก”

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นาวาเอก สุรเชษฎ์ ถาวรขจรศิริ รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้แทน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินรับมอบโล่รางวัลหาดท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว ภาคตะวันออก ภายใต้ “โครงการรักษ์ชายหาด” ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี) เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี) อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้แทน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินรับมอบโล่รางวัลหาดท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว ภาคตะวันออก
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง