ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารชมรมภริยานาวิกโยธิน เดินทางเยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจกับกำลังพลที่ได้รับผลกระทบและได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องในวันทหารผ่านศึก

Release Date : 08-02-2021 10:01:43
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารชมรมภริยานาวิกโยธิน เดินทางเยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจกับกำลังพลที่ได้รับผลกระทบและได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องในวันทหารผ่านศึก

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คุณสุภาวดี สิทธินันทน์ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารชมรมภริยานาวิกโยธิน เดินทางเยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจกับกำลังพลที่ได้รับผลกระทบและได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ๓ กุมภาพันธ์ ของทุกปี เพื่อเป็นการระลึกถึงความกล้าหาญ และเสียสละ ในการปกป้องอธิปไตยของชาติและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ เพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชน สมดังคำว่า“กาย ใจ ชีวิต มอบเป็นราชพลี”