เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและฟังสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เนื่องในวันทหารผ่านศึก

Release Date : 03-02-2021 14:54:06
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและฟังสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เนื่องในวันทหารผ่านศึก

เมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๖๔ พลเรือตรี ชวเลิศ เลขะวัฒนะ เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและฟังสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เนื่องในวันทหารผ่านศึก เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของทหารผ่านศึกที่เสียชีวิต และยังมีชีวิตอยู่ ณ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี