ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นำนายทหารพรรคนาวิกโยธินที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร

Release Date : 27-01-2021 13:49:54
 ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นำนายทหารพรรคนาวิกโยธินที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร

เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค.๖๔ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นำนายทหารพรรคนาวิกโยธินที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
๑. พิธีถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสนามหน้า กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๒. กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
 ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นำนายทหารพรรคนาวิกโยธินที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง