ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรการรบพิเศษ แขนงการลาดตะเวนสะเทินน้ำสะเทินบก และจู่โจมนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๕๑

Release Date : 19-01-2021 15:31:19
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรการรบพิเศษ แขนงการลาดตะเวนสะเทินน้ำสะเทินบก และจู่โจมนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๕๑

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรการรบพิเศษ แขนงการลาดตะเวนสะเทินน้ำสะเทินบก และจู่โจมนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๕๑ ประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมกับมอบประกาศนียบัตร เครื่องหมายความสามารถ มอบโล่ ให้แก่ผู้ที่มีความเหมาะสมทางทหารสูงสุด และโล่ผู้มีสมรรถภาพร่างกายยอดเยี่ยม ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรม ณ หอประชุม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรการรบพิเศษ แขนงการลาดตะเวนสะเทินน้ำสะเทินบก และจู่โจมนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๕๑
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง