ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับรายงานตนนายทหารใหม่พรรคนาวิกโยธิน จำนวน ๘ นาย ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ประจำปี ๒๕๖๔

Release Date : 15-01-2021 14:39:46
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับรายงานตนนายทหารใหม่พรรคนาวิกโยธิน จำนวน ๘ นาย ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับรายงานตนนายทหารใหม่พรรคนาวิกโยธิน จำนวน ๘ นาย ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในการนี้ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้มอบของที่ระลึกและให้โอวาทสำหรับการปฏิบัติงานให้กับคณะนายทหารใหม่

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับรายงานตนนายทหารใหม่พรรคนาวิกโยธิน จำนวน ๘ นาย ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ประจำปี ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง