ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรการรบพิเศษแขนงการลาดตะเวนสะเทินน้ำสะเทินบก และจู่โจม นาวิกโยธิน รุ่นที่ ๕๑

Release Date : 28-12-2020 18:53:45
ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรการรบพิเศษแขนงการลาดตะเวนสะเทินน้ำสะเทินบก และจู่โจม นาวิกโยธิน รุ่นที่ ๕๑

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ พลเรือตรี บัณฑิต สุนทรธนวัจน์ รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรการรบพิเศษแขนงการลาดตะเวนสะเทินน้ำสะเทินบก และจู่โจม นาวิกโยธิน รุ่นที่ ๕๑ (ภาคป่าภูเขา) ณ บริเวณพื้นที่ฝึกสถานีทดสอบกำลังใจ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๔ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรการรบพิเศษแขนงการลาดตะเวนสะเทินน้ำสะเทินบก และจู่โจม นาวิกโยธิน รุ่นที่ ๕๑
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง