ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดกำลังพลเพื่อไปปฏิบัติงานในพื้นที่ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด”

Release Date : 23-12-2020 07:45:18
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดกำลังพลเพื่อไปปฏิบัติงานในพื้นที่ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด”

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดกำลังพลเพื่อไปปฏิบัติงานในพื้นที่ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด” ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดกำลังพลเพื่อไปปฏิบัติงานในพื้นที่ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง