ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรการรบพิเศษแขนงการลาดตะเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจมนาวิกโยธิน

Release Date : 15-12-2020 09:01:59
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรการรบพิเศษแขนงการลาดตะเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจมนาวิกโยธิน

พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรการรบพิเศษแขนงการลาดตะเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจมนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๕๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ภาคทะเล บน เรือหลวงสุรินทร์ ณ ท่าเทียบเรือสวนหลวงบริเวณเกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัดตราด ในการนี้ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้มอบป้ายข้อมูลประจำตัว (Dog-tag) ให้แก่นักเรียนลาดตะเวน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการฝึก เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรการรบพิเศษแขนงการลาดตะเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจมนาวิกโยธิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง