ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด มอบประกาศเกียรติคุณให้กับเจ้าหน้าที่พยาบาล หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๑๘๒

Release Date : 14-12-2020 14:55:37
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด มอบประกาศเกียรติคุณให้กับเจ้าหน้าที่พยาบาล หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๑๘๒

 เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด มอบประกาศเกียรติคุณให้กับ จ่าเอก ฐิติกร เพียงสา และ จ่าโท ปริวัตร เหลวกูล เจ้าหน้าที่พยาบาล ฉก.นย.๑๘๒ ขณะปฏิบัติหน้าที่ตรวจรักษากำลังพลและประชาชนในพื้นที่บ้านหาดเล็ก ซึ่งมีทั้งเด็กในพื้นที่บ้านหาดเล็กและกัมพูชา เล่นน้ำทะเลอยู่บริเวณชายหาด ได้สังเกตุเห็นเด็กคนหนึ่งนอนหงายไม่เคลื่อนไหวอยู่ในน้ำทะเล จึงรีบวิ่งลงน้ำเพื่อช่วยเหลือนำตัวเด็กขึ้นมาบนฝั่ง พร้อมกับ จ.อ.ฐิติกร เพียงสา ได้เข้าช่วยเหลือเด็กและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อนำเด็กขึ้นบนฝั่งพบว่าเด็กหมดสติ ไม่หายใจ จึงรีบทำการปั๊มหัวใจ (ทำ CPR) ประมาณ ๑ นาที จนเด็กเริ่มได้สติกลับคืนมา มีอาการดีขึ้น จึงรีบนำส่ง รพ.จังหวัดตราด จนเด็กมีอาการปลอดภัย ด้วยจิตใจที่กล้าหาญ เด็ดเดี่ยวและพร้อมในการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ "กองทัพเรือ ต้องปฏิบัติหน้าที่ปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ให้สมกับคำที่ว่า กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ"

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด มอบประกาศเกียรติคุณให้กับเจ้าหน้าที่พยาบาล หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๑๘๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง