ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นหัวหน้าคณะในการส่งมอบต้นแบบระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (MINI UAV)

Release Date : 10-12-2020 16:55:46
ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นหัวหน้าคณะในการส่งมอบต้นแบบระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (MINI UAV)

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ พลเอก ชนินทร์ จันทรโชติ ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นหัวหน้าคณะในการส่งมอบต้นแบบระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (MINI UAV) โดยมี พลเรือตรี สรไกร สิริกรรณะ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในการรับมอบ เพื่อนำมาทดลองใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ปฏิบัติการ รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นหัวหน้าคณะในการส่งมอบต้นแบบระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (MINI UAV)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง