พลเรือตรี อาภากร บุญยิ่ง ผู้แทน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกิจกรรม “เรือของพ่อ”

Release Date : 06-12-2020 08:58:30
พลเรือตรี อาภากร บุญยิ่ง ผู้แทน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกิจกรรม “เรือของพ่อ”

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ พลเรือตรี อาภากร บุญยิ่ง ผู้แทน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกิจกรรม “เรือของพ่อ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์เรืองของพ่อ “เรือ ต.๙๑” โดยมี พลเรือโท สมชาติ สะตะ เสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีฯ

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี อาภากร บุญยิ่ง ผู้แทน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกิจกรรม “เรือของพ่อ”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง