ผู้บัญชาการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรภาคสาธารณศึกษานักเรียนพลกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๓

Release Date : 06-11-2020 17:13:51
ผู้บัญชาการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรภาคสาธารณศึกษานักเรียนพลกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พลเรือตรี ชัยวัฒน์ คุ้มทิม ผู้บัญชาการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรภาคสาธารณศึกษานักเรียนพลกองประจำการรุ่นปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๒ ณ สนามหน้า กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน