ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/ผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในงานสดุดีวีรกรรม " วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติ "

Release Date : 06-11-2020 16:02:13
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/ผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในงานสดุดีวีรกรรม " วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติ "

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/ผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในงานสดุดีวีรกรรม " วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติ "ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/ผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในงานสดุดีวีรกรรม " วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติ "
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง