ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ

Release Date : 05-11-2020 10:03:16
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ปัญหา ข้อขัดข้อง รวมถึงเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง