ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีสวนสนามอำลาผู้บังคับบัญชาและการปลดทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๓

Release Date : 29-10-2020 15:26:01
ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีสวนสนามอำลาผู้บังคับบัญชาและการปลดทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๓

เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ พลเรือตรี บัณฑิต สุนทรธนวัจน์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีสวนสนามอำลาผู้บังคับบัญชาและการปลดทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๓ ที่ครบกำหนดปลดจากกองประจำการ ในวันที่  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ สนามหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีสวนสนามอำลาผู้บังคับบัญชาและการปลดทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง