แห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์

Release Date : 17-10-2020 10:06:54
แห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานเปิดงานประเพณี “แห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ ๗” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้มีโอกาสนำโคมเทียนเครื่องสักการะมาถวายเป็นพุทธบูชา ณ บริเวณองค์หน้าพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
แห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง