ผู้แทน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร

Release Date : 13-10-2020 13:01:00
ผู้แทน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ พลเรือตรี วรพงษ์ ทองเรือง เป็นผู้แทน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โดยมี พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้แทน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง