ข้าราชการประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Release Date : 08-10-2020 08:00:38
ข้าราชการประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ พลเรือตรี ชวเลิศเลขะวัฒนะ เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ คณะข้าราชการและครอบครัวสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย ในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษาในพื้นที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมี พลตรี wu Xiaoyi ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย เป็นหัวหน้าคณะ ณ พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
ข้าราชการประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง