พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้โอวาทแก่กำลังพลที่จะไปปฏิบัติงานในหน่วยเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Release Date : 25-09-2020 10:42:57
พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้โอวาทแก่กำลังพลที่จะไปปฏิบัติงานในหน่วยเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้โอวาทแก่กำลังพลที่จะไปปฏิบัติงานในหน่วยเฉพาะกิจ (ส่วนใหญ่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการต่อไป พร้อมขอบคุณกำลังพลที่ได้เสียสละ ทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่โดยดีมาตลอด

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้กล่าวว่า สถานการณ์พื้นที่ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบันยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ยังไม่มีเหตุที่ต้องใช้กำลังทหาร แต่กำลังทหารก็ยังมีความจำเป็นในด้านการรักษาความมั่นคง การวางกำลังป้องกันชายแดน การพัฒนาและสนับสนุนเจ้าหน้าที่บ้านเมือง รวมถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมตามแนวชายแดน

การปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย จึงถือเป็นภารกิจที่สำคัญของนาวิกโยธิน ในการตอบสนองภารกิจของกองทัพเรือ จนได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากประชาชนมาโดยตลอด

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้โอวาทแก่กำลังพลที่จะไปปฏิบัติงานในหน่วยเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง