พิธีย่ำพระสุริย์ศรี อำลาชีวิตการรับราชการอย่างสง่างาม

Release Date : 16-09-2020 09:10:40
พิธีย่ำพระสุริย์ศรี อำลาชีวิตการรับราชการอย่างสง่างาม

พิธีย่ำพระสุริย์ศรี...อำลาชีวิตการรับราชการอย่างสง่างาม
เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีย่ำพระสุริย์ศรี เนื่องในโอกาสการอำลาชีวิตการรับราชการ ของผู้เกษียณอายุราชการสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปีงบประมาณ ๖๓ โดยมีข้าราชการและลูกจ้างที่ปฎิบัติงานจนครบวาระเกษียณอายุราชการรวมทั้งสิ้น ๒๔๓ นาย ณ สนามหน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร
การจัดพิธีย่ำพระสุริย์ศรี เป็นธรรมเนียมหนึ่งของทหารเรือไทยในการอำลาชีวิตราชการของผู้บังคับบัญชาระดับสูง โดยมีการอัญเชิญธงราชนาวีลงในช่วงที่ดวงอาทิตย์ที่ค่อย ๆ ลับขอบฟ้าไปอย่างสวยงาม เปรียบเสมือนการบ่งบอกว่าห้วงเวลาการรับราชการได้สิ้นสุดลง อันเปี่ยมล้นด้วยความสุข และความทรงจำที่ดีตลอดการปฏิบัติราชการ
จากนั้นจึงเริ่มพิธีการสวนสนาม ประกอบด้วย ๑ กองพันเดินเท้า ๒ กองพันวิ่งสวนสนาม ๑ กองพันยานยนต์ แล้วปิดท้ายด้วยการแสดงพลุ ดอกไม้ไฟ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และแสดงความขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ที่ได้ทุ่มเททั้งกายและใจ สร้างคุณประโยชน์ให้แก่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อย่างต่อเนื่องจนครบวาระการเกษียณฯ
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พิธีย่ำพระสุริย์ศรี อำลาชีวิตการรับราชการอย่างสง่างาม
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง