รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคในกิจกรรม "เพื่อน้องผู้มีความหวัง"

Release Date : 10-09-2020 14:01:42
รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคในกิจกรรม "เพื่อน้องผู้มีความหวัง"

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ นาวาเอก ชัยวัฒน์ คุ้มทิม รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคในกิจกรรม "เพื่อน้องผู้มีความหวัง" ให้แก่สถานสงเคราะห์บ้านครูบุญชูเพื่อบุคคลพิเศษ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

สถานสงเคราะห์บ้านครูบุญชูเพื่อบุคคลพิเศษ เป็นสถานที่เลี้ยงดูเด็กและเยาวชนผู้มีอาการบกพร่องทางสมองหรือพิการซ้ำซ้อน ซึ่งอยู่ในความดูแลของมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ

ทั้งนี้ กิจกรรม "เพื่อน้องผู้มีความหวัง" ถูกจัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ สร้างขวัญและส่งเสริมกำลังใจในการใช้ชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสเหล่านั้น พร้อมกับสามารถก้าวต่อไปได้อย่างมีความสุข

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคในกิจกรรม "เพื่อน้องผู้มีความหวัง"
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง