ครบรอบ ๖๕ ปี หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Release Date : 31-07-2020 14:32:05
ครบรอบ ๖๕ ปี หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ครบรอบ ๖๕ ปี หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีที่ ๖๕ ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ที่ผ่านมา และในวันนี้ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ และกำลังพล ณ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน ในเวลาต่อมาได้มีพิธีบำเพ็ญกุศล ณ ศาสนสถาน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยในการบำเพ็ญกุศล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้รับเกียรติจากอดีตผู้บัญชาการฯ หน่วยงานภายในกองทัพเรือรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมในพิธีเพื่อความเป็นศิริมงคลให้แก่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินในครั้งนี้ด้วย

รูปภาพที่เกียวข้อง
ครบรอบ ๖๕ ปี หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง