ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยระดับกรมผสม ประจำปีงบประมาณ ๖๓

Release Date : 21-07-2020 09:06:07
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยระดับกรมผสม ประจำปีงบประมาณ ๖๓

"ฝึกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความชำนาญ"
พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยระดับกรมผสม ประจำปีงบประมาณ ๖๓  โดยมี พลเรือตรี เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอ โป่งน้ำร้อน จังหวัด จันทบุรี
การฝึกเป็นหน่วยระดับกรมผสมนั้น มีวัตถุประสงค์ เป็นการฝึกเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของกำลังพลส่วนต่างๆ ทางยุทธวิธี ทดสอบความพร้อมรบระดับ กรม กองพัน นขต.พล.นย. ให้เกิดความคุ้นเคย รวมทั้งเพิ่มประสบการณ์ ในเรื่องการจัดทำแผนการฝึกปัญหาที่บังคับการ การดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง และการควบคุมบังคับบัญชา การประสานการยิงสนับสนุน อากาศ-พื้นดิน การติดต่อสื่อสาร การต่อต้านข่าวกรองของข้าศึก การประสานการปฏิบัติร่วมกัน ให้มีความเข้าใจในหน้าที่ของกันและกัน เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยระดับกรมผสม ประจำปีงบประมาณ ๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง