ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบกและคณะนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ ๖๕

Release Date : 17-07-2020 15:08:03
ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบกและคณะนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ ๖๕

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พลตรี มหศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก นำคณะนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ ๖๕ เข้ารับฟังการบรรยายสรุป และกระทำพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน ในโอกาสศึกษาสภาวะสิ่งแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ และดูงานพื้นที่ภาคตะวันออก โดย พลเรือตรี เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบกและคณะนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ ๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง