ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ และประธานกรรมการบริการการท่องเที่ยว กองทัพเรือ พร้อมด้วยคณะศูนย์อำนวยการท่องเที่ยวกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมความพร้อม และมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ของแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออก ในความรับผิดชอบของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Release Date : 14-07-2020 12:51:30
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ และประธานกรรมการบริการการท่องเที่ยว กองทัพเรือ พร้อมด้วยคณะศูนย์อำนวยการท่องเที่ยวกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมความพร้อม และมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ของแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออก ในความรับผิดชอบของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พลเรือเอก บวร มัทวานุกูล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ และประธานกรรมการบริการการท่องเที่ยว กองทัพเรือ พร้อมด้วยคณะศูนย์อำนวยการท่องเที่ยวกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมความพร้อม และมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ของแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออก ในความรับผิดชอบของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินโดยมี พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก รอง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/รองประธานกรรมการบริหารการท่องเที่ยว หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวฯ ประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน กิจการการท่องเที่ยว หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน(หาดเตยงาม) มารีนรีสอร์ท กรม ร.๑ (ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า) พัน.รนบ.ฯ (หาดขลอด) และ พัน.ลว.ฯ (อาชาบำบัด) โดยในการตรวจพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนี้ได้มุ่งเน้นในเรื่องมาตรการป้องกัน ให้เกิดความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวของกองทัพเรือแล้วทุกท่านจะได้รับความปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ และประธานกรรมการบริการการท่องเที่ยว กองทัพเรือ พร้อมด้วยคณะศูนย์อำนวยการท่องเที่ยวกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมความพร้อม และมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ของแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออก ในความรับผิดชอบของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง