ผู้แทนหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมแถลงข่าว สัตหีบเมืองต้นแบบท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal

Release Date : 10-07-2020 08:23:53
ผู้แทนหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมแถลงข่าว สัตหีบเมืองต้นแบบท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พลเรือโท ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ และผู้อำนวยการศูนย์การท่องเที่ยวกองทัพเรือ นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านการสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และพลเรือตรี อาภากร บุญยิ่ง ผู้แทนหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกันแถลงข่าว ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มอบตรามาตรฐานด้านความ ปลอดภัยและสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือ SHA) ในประเภท นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน ๔ แหล่ง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ ยังได้ลงพื้นที่สำรวจและตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการรองรับและดูแลนักท่องเที่ยวตามวิถีใหม่ New Normal ที่รัฐบาลกำหนด เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการฟื้นฟูและสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ อีกทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administrationหรือ SHA) “สัตหีบเมืองตันแบบ ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal” พร้อมสร้างความเชื่อมั่น ในการเดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยต่อไป

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้แทนหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมแถลงข่าว สัตหีบเมืองต้นแบบท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง