หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันทหารนาวิกโยธิน มีกำลังพลจากค่ายกรมหลวงชุมพร และกำลังพลจากค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้ามาร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Release Date : 28-06-2020 10:35:56
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันทหารนาวิกโยธิน มีกำลังพลจากค่ายกรมหลวงชุมพร และกำลังพลจากค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้ามาร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

"๒๘ มิถุนายน วันทหารนาวิกโยธิน"
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันทหารนาวิกโยธิน มีกำลังพลจากค่ายกรมหลวงชุมพร และกำลังพลจากค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้ามาร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดย พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีสารถึงเหล่าทหารนาวิกโยธินดังนี้

"วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๐๒ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทำนองเพลงพระราชนิพนธ์ “มาร์ชราชนาวิกโยธิน” เป็นเพลงประจำหน่วยทหารนาวิกโยธิน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ทหารนาวิกโยธิน ทุกนายอย่างหาที่สุดมิได้
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ กับเหล่าทหารนาวิกโยธินและครอบครัวมาโดยตลอด โดยได้เสด็จเยี่ยมเยือนกำลังพลนาวิกโยธิน ในทุกสมรภูมิที่มีการรบ และการฝึกต่าง ๆ ตลอดจนทรงประกอบพิธีในหน่วยทหารของนาวิกโยธิน หลายครั้ง ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรพระอาทิตย์ตกดิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทรงเรือใบข้ามอ่าวจากวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มายังอ่าวนาวิกโยธิน ซึ่งเหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ได้อยู่ในความทรงจำ และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงพระราชทานทำนองเพลงพระราชนิพนธ์ “มาร์ชราชนาวิกโยธิน” ให้แก่ นาวาเอก สนอง นิสาลักษณ์ ผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธิน ลำดับที่ ๔ นั้น ทรงมีพระราชดำรัสให้ทหารนาวิกโยธินร่วมกันแต่งเนื้อร้องและหมั่นฝึกซ้อมให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้ทหารนาวิกโยธินทุกนายเป็นทหารที่เข้มแข็ง มีระเบียบวินัย และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จึงได้กำหนดให้วันที่ ๒๘ มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันทหารนาวิกโยธิน”
ในโอกาสที่วันทหารนาวิกโยธินเวียนมาบรรจบครบรอบปีที่ ๖๑ ในปีนี้ ผมขอให้ทหารนาวิกโยธินทุกนาย ตั้งจิตน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ยึดมั่นในพระราชดำรัส มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ สนองใต้เบื้องพระยุคลบาท
ด้วยความจงรักภักดี เข้มแข็ง เสียสละ ให้สมกับที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัย และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติยศให้ปรากฏตามคำร้องของเนื้อเพลงที่ว่า “กาย ใจ ชีวิต มอบเป็นราชพลี” อย่างแท้จริง" และในครั้งนี้ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมทั้งผู้บังคับบัญชา ได้มอบทุนการศึกษา เงินกองทุนสวัสดิการ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้แก่บุตรหลานของกำลังพลใน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อีกด้วย

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันทหารนาวิกโยธิน มีกำลังพลจากค่ายกรมหลวงชุมพร และกำลังพลจากค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้ามาร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง