ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมทำกิจกรรม " ปลูกต้นไม้และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ" วันทหารนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Release Date : 28-06-2020 09:06:05
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมทำกิจกรรม " ปลูกต้นไม้และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ"  วันทหารนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เนื่องในวันทหารนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้จัดกิจกรรมตามโครงการปลูกป่าและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ "รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น โดยในกิจกรรมนี้ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งซึ้งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ ตามระยะทางซอยจรดลศึกษา ๒๕ โดยเริ่มจากบริเวณหน้าศูนย์สุนัขจรจัดกองทัพเรือ เป็นระยะทาง ๒๑๐๐ เมตร ตลอดเส้นทาง ซึ่งจะช่วยเพิ่มจำนวนทรัพยากรทางธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและความสมบูรณ์ของนิเวศภายในค่ายให้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลดีต่อการบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม และความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือภาวะโลกร้อน(climate change)

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมทำกิจกรรม " ปลูกต้นไม้และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ"  วันทหารนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง