ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มอบเกียรติบัตร บุคคลดีเด่นของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สาขา กลุ่มงานกำลังรบ ให้แก่ อาสาสมัครทหารพราน

Release Date : 25-06-2020 20:19:07
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มอบเกียรติบัตร บุคคลดีเด่นของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สาขา กลุ่มงานกำลังรบ ให้แก่ อาสาสมัครทหารพราน

พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มอบเกียรติบัตร บุคคลดีเด่นของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สาขา กลุ่มงานกำลังรบ ให้แก่ อาสาสมัครทหารพราน สมเกียรติ มณเฑียรทอง และ อาสาสมัครทหารพราน สรศักดิ์ เดชะ สังกัด กรมทหารพราน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ บริเวณหน้า กองบัญชาการกรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส โดยมี นาวาเอก อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บังคับการ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ให้การต้อนรับ เมื่อ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มอบเกียรติบัตร บุคคลดีเด่นของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สาขา กลุ่มงานกำลังรบ ให้แก่ อาสาสมัครทหารพราน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง