ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นำกำลังพลนายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนนายเรือ ทุกชั้นยศ ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในพื้นที่สัตหีบ ร่วมทดสอบร่างกาย

Release Date : 17-06-2020 16:01:30
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นำกำลังพลนายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนนายเรือ ทุกชั้นยศ ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในพื้นที่สัตหีบ ร่วมทดสอบร่างกาย

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นำกำลังพลนายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนนายเรือ ทุกชั้นยศ ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในพื้นที่สัตหีบ ร่วมทดสอบร่างกาย ณ สนามหน้า กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นำกำลังพลนายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนนายเรือ ทุกชั้นยศ ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในพื้นที่สัตหีบ ร่วมทดสอบร่างกาย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง