ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีปิดหลักสูตรและประดับปีกความสามารถส่งทางอากาศนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๗๑

Release Date : 01-06-2020 20:01:42
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีปิดหลักสูตรและประดับปีกความสามารถส่งทางอากาศนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๗๑

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓  พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีปิดหลักสูตรและประดับปีกความสามารถส่งทางอากาศนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๗๑ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน๑๓๐นาย ณ หอประชุมศูนย์หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในการนี้ได้มีผู้ได้รับรางวัลผลการอบรมและวินัยดีเยี่ยม อันดับ ๑ได้แก่ นาวาโท ตะวัน บุญคงวัฒนา สังกัด กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ และ ผู้ที่มีคะแนนสมรรถภาพร่างกายยอดเยี่ยม ได้แก่ จ่าเอก ณัฐพล เกสรพรหม สังกัด หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
ซึ่งหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้รับการศึกษา ได้รับการฝึกวิชาการทางทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีขีดความสามารถในการโดดร่มแบบเครื่องกระตุกตลอดจนการส่งกำลังทางอากาศ โดยผู้เข้ารับการฝึกต้องผ่านการทดสอบร่างกายและตรวจสุขภาพ เพื่อให้พร้อมรับการฝึก และที่สำคัญผู้เข้ารับการฝึกต้องมีความกล้าหาญ และการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
ตลอดระยะเวลา ๕ สัปดาห์ ผู้เข้ารับการฝึก จะต้องเรียนในภาคทฤษฎี และฝึกสถานีภาคพื้นต่างๆเพื่อให้เกิดความชำนาญสามารถปฏิบัติได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นการโดดร่มลงพื้นดินด้วยตัวเปล่า หรือโดดร่มประกอบกับอาวุธประจำกาย และการโดดร่มลงทะเล ผู้ฝึกต้องปฏิบัติในทุกขั้นตอนตามที่ครูฝึกได้ให้คำแนะนำเป็นอย่างดีที่สุด

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีปิดหลักสูตรและประดับปีกความสามารถส่งทางอากาศนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๗๑
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง