ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา มอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่ครอบครัวข้าราชการในสังกัด กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Release Date : 27-05-2020 21:43:24
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา มอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่ครอบครัวข้าราชการในสังกัด กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา กรุณามีดำริให้คณะกรรมการจัดอาคารสำหรับอยู่อาศัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดกิจกรรมมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่ครอบครัวข้าราชการในสังกัด กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และครอบครัวผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารบ้านพัก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินค่ายกรมหลวงชุมพร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ณ ห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมีผู้ได้รับผลกระทบฯ จำนวนทั้งสิ้น ๓๖๕ ครัวเรือน
ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดอาคารสำหรับอยู่อาศัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ทำการประสานงานกับผู้ได้รับผลกระทบฯ มาโดยตลอด เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้อง ครอบครัวข้าราชการในสังกัด ให้ก้าวผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา มอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่ครอบครัวข้าราชการในสังกัด กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง