ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

Release Date : 05-05-2020 11:23:29
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ อาคารกองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมชุมพร ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินร่วมในพิธี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง