อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ลำดับที่ ๒๔) เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ ซุ้มประตูทางเข้า - ออก ค่ายกรมหลวงชุมพร หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และเปิดอาคารรับรอง ศาสนสถาน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

Release Date : 30-04-2020 21:10:56
อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ลำดับที่ ๒๔) เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ ซุ้มประตูทางเข้า - ออก ค่ายกรมหลวงชุมพร หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และเปิดอาคารรับรอง ศาสนสถาน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ พลเรือโท พงศ์ศักดิ์  ภูรีโรจน์ อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ลำดับที่ ๒๔) เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ ซุ้มประตูทางเข้า - ออก ค่ายกรมหลวงชุมพร หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และเปิดอาคารรับรอง ศาสนสถาน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยมี พลเรือโท รณรงค์  สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ฝ่ายอำนวยการ คณะชมรมภริยานาวิกโยธิน รวมทั้งกำลังพลของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับ ณ บริเวณพื้นที่จัดสร้างซุ้มประตูทางเข้า - ออก ค่ายกรมหลวงชุมพร  และ ศาสนสถานหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ลำดับที่ ๒๔) เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ ซุ้มประตูทางเข้า - ออก ค่ายกรมหลวงชุมพร หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และเปิดอาคารรับรอง ศาสนสถาน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง