ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศ และมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนจ่าชั้นปีที่ ๒ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Release Date : 30-04-2020 20:49:15
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศ และมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนจ่าชั้นปีที่ ๒ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศ และมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนจ่าชั้นปีที่ ๒ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตามดำริ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินประกอบพิธี ประดับเครื่องหมายยศ และมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนจ่าชั้นปีที่ ๒ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ นั้น ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้ดำเนินการเปิดการศึกษาอบรม ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ มีผู้สำเร็จการศึกษา ผ่านเกณฑ์ที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กำหนด ๑๖๖ นาย โดยแยกไปบรรจุเหล่าต่าง ๆ สังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ดังนี้ เหล่าทหารราบ ๙๘ นาย เหล่าทหาราบสายวิทยาการขนส่ง ๑๓ นาย เหล่าทหารปืนใหญ่ ๑๙ นาย เหล่าทหารช่าง ๖ นาย เหล่าทหารสื่อสาร ๓๐ นาย

พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ กล่าวว่า ช่วงนี้เกิดสถานการณ์ เชื้อไวรัส โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งทางหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีการจัดการ และมีมาตรการต่าง ๆ ที่ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างดี จึง จัดพิธีประดับยศดังกล่าวขึ้นได้ และขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนจ่าทหารเรือทุกนาย ที่ก้าวสู่ความสำเร็จในชีวิตการเป็นนักเรียนทหาร มาเป็นข้าราชการรับใช้ประเทศชาติ นับเป็นความภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติยศต่อตนเอง และวงศ์ตระกูล จึงขอให้จ่าทหารเรือทุกนาย จงนำความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษาเล่าเรียน ในรั้วสถาบันแห่งนี้ นำติดตัวไปใช้ในการปฏิบัติราชการ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ต่อไป

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศ และมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนจ่าชั้นปีที่ ๒ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง