"ช่วยเหลือและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม"

Release Date : 30-04-2020 12:38:12
"ช่วยเหลือและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม"

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ นาวาเอกอภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้เเก่ นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการสนับสนุนการประกอบศาสนกิจในห้วงเดือนรอมฎอน อันประเสริฐของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่รับผิดชอบ ของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส