ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้นำกำลังพลผู้ใต้บังคับบัญชา และครอบครัว เข้าร่วมบริจาคโลหิต

Release Date : 23-04-2020 16:07:19
 ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้นำกำลังพลผู้ใต้บังคับบัญชา และครอบครัว เข้าร่วมบริจาคโลหิต

พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้นำกำลังพลผู้ใต้บังคับบัญชา และครอบครัว เข้าร่วมบริจาคโลหิต โดยมีเจ้าหน้าที่จากภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัด ชลบุรี มาดำเนินการรับบริจาค ณ อาคารเรียน หมายเลข 8 (มะรีนฮอล์ล) กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อแสดงออกถึงความรู้รักสามัคคี ความเป็นสาธารณประโยชน์ของประชาชนไทยในช่วงวิกฤติการณ์ Covid-19
 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
 ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้นำกำลังพลผู้ใต้บังคับบัญชา และครอบครัว เข้าร่วมบริจาคโลหิต
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง